Tietoa

Hypnoositila ymmärretään muuntuvana tajunnantilana, mikä kokemuksellisesti on tila selkeän valvetilan ja unitilan välillä. Se on hyvin rentoutunut ja keskittynyt olemisen tunne. Tässä olotilassa mieli on avoin uuden oppimiseen ja eri asioiden uudelleen määrittymiseen. Kielikuva “....tällöin mielen tietoisen osan ja tiedostamattoman osan vuoropuhelu tehostuu...mieli avautuu” kuvaa hyvin ilmiötä.

Yksi suggestoterapian taustaolettamus on, että rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ja mielikuvat toimivat alitajuisesti ja oppiminen tehostuu. Tähän perustuu hypnoosivalmennuksen ja -terapian hyvät tulokset.

Terapiassa yleisimpiä kohdealueita ovat erilaiset pelot, jännittäminen, uupumus, unettomuus, kivun hallinta ja ns. psykosomaattiset oireet. Myös erilaisten riippuvuuksien kuten tupakka- ja alkoholiriippuvuuksien hoidossa suggestoterapialla on saatu hyviä tuloksia.

Suggesto- ja hypnoositerapiasta lisätietoja:
www.suomenhypnoosiliitto.fi